Ανα-
παλαιώσεις.

Η εξειδίκευσή μας. Απόλυτη εξειδίκευσή μας είναι η αναπαλαίωση προσόψεων νεοκλασικών και όχι μόνο κτηρίων και η πλήρης αποκατάσταση παλαιών διακοσμητικών στοιχείων, πάντα με σεβασμό στις τεχνοτροπίες και στις παραδοσιακές αισθητικές αξίες. Η εταιρεία μας έχει συνάψει σημαντικές συνεργασίες με το υπουργείο Πολιτισμού και με φορείς αρμόδιους για την αποκατάσταση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.