Κουπαστή από λευκό τσιμέντο με γαλβανιζέ οπλισμό, υαλοΐνες και ειδικά πρόσμεικτα. Εφαρμόζεται τόσο πάνω σε κολονάκια όσο και σε μάντρες αντί μαρμάρου.

ΜΕΓΕΘΟΣ: A. 125 x 9 x 18 x 11 cm B. 105 x 9 x 19 x 12 cm - Γ. 110 x 9 x 21 x 13 cm
ΒΑΡΟΣ: -
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Λευκό Τσιμέντο