Κουπαστή από λευκό τσιμέντο με γαλβανιζέ οπλισμό, υαλοΐνες και ειδικά πρόσμεικτα. Εφαρμόζεται τόσο πάνω σε κολονάκια όσο και σε μάντρες αντί μαρμάρου.

ΜΕΓΕΘΟΣ: 105 x 9 x 22 x 12 cm
ΒΑΡΟΣ: -
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Λευκό Τσιμέντο